Nature Proof skriver avtal om leveranser av vätgasceller för optimering av kontinuerlig förbränning för värmekraftverk och industri. Läs mer på nyhetssidan!
  Nature Proof skriver avtal om leveranser av vätgasceller för optimering av kontinuerlig förbränning för värmekraftverk och industri.

En hållbar livsstil

Tänk dig att vatten är lösningen för energin på jorden!
Ny unik systemlösning gör din fastighet
självförsörjande på el.

En hållbar livsstil

Tänk dig att vatten är lösningen för energin på jorden!
Ny unik systemlösning gör din fastighet

självförsörjande på el.

Bränslecell.
Vad är det?

Läs mer om
oss här! 

Skicka en
Förfrågan!

En hållbar livsstil

Tänk dig att vatten är lösningen för energin på jorden...

Bränslecellstekniken kommer att inom 30 år stå för minst 25% av energiförsörjningen i Europa.

Bränslecellstekniken kommer att inom 30 år stå för minst 25% av energiförsörjningen i Europa.

natureproof familj-mamma-barn-1920x900

Klimatneutral

Bränslecellstekniken är den enda 100% fossilfria energitekniken där energin går att använda till exempelvis drift av fordon eller uppvärmning av hus.

Bränslecellstekniken kommer att inom 30 år stå för minst 25% av energiförsörjningen i Europa. Alla stora biltillverkare förbereder sig att ställa om till bränslecellstekniken som enligt expertisen kommer att vara den största framtida tekniken inom all mobilitet.

Med vätgas kan man lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken används i dag världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder självförsörjande på energi och till fordon helt fria från skadliga utsläpp. (källa: Vätgas Sverige)

family 1237701_1920

Klimatneutral

Bränslecellstekniken är den enda 100% fossilfria energitekniken där energin går att använda till exempelvis drift av fordon eller uppvärmning av hus.

Bränslecellstekniken kommer att inom 30 år stå för minst 25% av energiförsörjningen i Europa. Alla stora biltillverkare förbereder sig att ställa om till bränslecellstekniken som enligt expertisen kommer att vara den största framtida tekniken inom all mobilitet.

Med vätgas kan man lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken används i dag världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder självförsörjande på energi och till fordon helt fria från skadliga utsläpp. (källa: Vätgas Sverige)

klimatneutral

Bränslecellstekniken är den enda 100% fossilfria energitekniken där energin går att använda till exempelvis drift av fordon eller uppvärmning av hus.

Bränslecellstekniken kommer att inom 30 år stå för minst 25% av energiförsörjningen i Europa. Alla stora biltillverkare förbereder sig att ställa om till bränslecellstekniken som enligt expertisen kommer att vara den största framtida tekniken inom all mobilitet.

Med vätgas kan man lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken används i dag världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder självförsörjande på energi och till fordon helt fria från skadliga utsläpp. (källa: Vätgas Sverige)

nature proof-1280x853

Nature Proof Energy

Vi bidrar till en hållbar värld med senaste teknologi för energiförsörjning till både större och mindre förbrukare.

Vatten och vår bränslecellsslösning ”Nature Proof" är svaret på framtida energibehov och bidrar till effektiv och fossilfri energiförsörjning till privata och kommersiella fastigheter.

living 1280x853
Nature Proof Living

Du har kontroll över din egen energiförsörjning och är oberoende av elbolagen och deras allt högre debiteringar.

Vatten och vår bränslecellsslösning ”Nature Proof" är svaret på hur man ordnar både uppvärming och hushållsel till både en- och flerfamiljshus.

driving 2-1280x863

Nature Proof Driving

Du producerar ditt eget bränsle och du tankar bilen hemma där du bor istället för på ”macken”.

Vatten och vår bränslecellsslösning ”Nature Proof” producerar  det bränsle bilar och andra fordon behöver och rent vatten är det enda utsläppet.

eco globe-mobil-1152x806

Nature Proof Energy

Vi bidrar till en hållbar värld med senaste teknologi för energiförsörjning till både större och mindre förbrukare.

Vatten och vår bränslecellsslösning ”Nature Proof" är svaret på framtida energibehov och bidrar till effektiv och fossilfri energiförsörjning,

eco living-mobile-1152x806

Nature Proof Living

Du har kontroll över din egen energiförsörjning och är oberoende av elbolagens debiteringar.

Vatten och vår bränslecellsslösning ”Nature Proof" är svaret på hur man ordnar både uppvärming och hushållsel till både en- och flerfamiljshus.

eco hydrogen-car-1152x806

Nature Proof Driving

Du producerar ditt eget bränsle och du tankar bilen hemma där du bor istället för på ”macken”.

Vatten och vår bränslecellsslösning ”Nature Proof” producerar  det bränsle bilar och andra fordon behöver och rent vatten är det enda utsläppet.

Du bidrar till en hållbar värld med din egen energiförsörjning och du har kontroll över dina kostnader.

Du bidrar till en hållbar värld med din egen energiförsörjning och du har kontroll över dina kostnader.

Vi finns med dig hela vägen

- Vi hjälper till med projektering, finansiering och underhåll

Projektering

Vi finns med från start och tar fram det bästa alternativet för både större och mindre förbrukare.

Vårt system går att dimensionera för just ditt projekt och vi gör en analys av behov och möjligheter på den aktuella fastigheten. Vi kommer sedan föreslå den lösning som passar bäst för dig. Inte för liten, inte för stor utan just den du behöver.

Finansiering

Det ska vara lätt att välja en lösning från Nature Proof. Därför erbjuder vi också en skräddarsydd finansiering.

Som vid alla investingar spelar ekonomin en avgörande roll. Vi tycker att en enkel och transparent finansieringsmodell är det bästa sättet att hantera sina kostander för företaget, boende, transporter osv. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Service och support

Som alla tekniska system och apparatur behöver våra system en viss mån av underhåll och service.

Vi erbjuder olika nivåer på serviceavtal där du som kund själv väljer det som passar dig. Det kan vara årlig genomgång och kontroll, support vid eventuella, men inte så troliga driftstopp samt loggning och optimering av energiförbrukning mm.

Vi finns med dig hela vägen

- Vi hjälper till med projektering, finansiering och underhåll

Projektering

Vi finns med från start och tar fram det bästa alternativet för både större och mindre förbrukare.

Vårt system går att dimensionera för just ditt projekt och vi gör en analys av behov och möjligheter på den aktuella fastigheten. Vi kommer sedan föreslå den lösning som passar bäst för dig. Inte för liten, inte för stor utan just den du behöver.

Finansiering

Det ska vara lätt att välja en lösning från Nature Proof. Därför erbjuder vi också en skräddarsydd finansiering.

Som vid alla investingar spelar ekonomin en avgörande roll. Vi tycker att en enkel och transparent finansieringsmodell är det bästa sättet att hantera sina kostander för företaget, boende, transporter osv. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Support

Som alla tekniska system och apparatur behöver våra system en viss mån av underhåll och service.

Vi erbjuder olika nivåer på serviceavtal där du som kund själv väljer det som passar dig. Det kan vara årlig genomgång och kontroll, support vid eventuella, men inte så troliga driftstopp samt loggning och optimering av energiförbrukning mm.

Vi som jobbar här

Vi finns här för att hjälpa till och svara på dina frågor. Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något.

Tomas Hård

+46 73 533 00 81
tomas@natureproof.se

person 2

Tomas har ett gediget förflutet inom bilbranschen där han jobbat med varumärken som Nissan, Kia och Toyota med huvudinriktning mot försäljning.

”Efter många år i bilbranschen har jag sett behovet av en hållbar energiförsörjning till vårt kanske viktigaste transportmedel, bilen. Vätgas och bränslecellstekniken är framtiden och med vårt koncept Nature Proof tar vi oss dit"

person 1

Peter Sahlin

+46 70 874 03 43
peter@natureproof.se.

Peter har många års erfarenhet av marknadsföring och projektledning och har jobbat med både försäljning, design och utveckling av hela koncept.

”Av alla spännande projekt jag jobbat med är detta det mest intressanta och utmanande. Att få vara med och bidra till en klimatsmart energiförsörjning känns speciellt och Nature Proof ligger helt rätt i tiden, både nu och framgent"

Fråga oss

Vi finns här för att hjälpa till och svara på dina frågor. Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något.

tomash 150x150

Tomas Hård

Tomas har ett gediget förflutet inom bilbranschen där han jobbat med varumärken som Nissan, Kia och Toyota med huvudinriktning mot försäljning.

”Efter många år i bilbranschen har jag sett behovet av en hållbar energiförsörjning till vårt kanske viktigaste transportmedel, bilen. Vätgas och bränslecellstekniken är framtiden och med vårt koncept Nature Proof tar vi oss dit"

+46 73 533 00 81
tomas@natureproof.se

psn 150x150

Peter Sahlin

Peter har många års erfarenhet av marknadsföring och projektledning och har jobbat med både försäljning, design och utveckling av hela koncept.

”Av alla spännande projekt jag jobbat med är detta det mest intressanta och utmanande. Att få vara med och bidra till en klimatsmart energiförsörjning känns speciellt och Nature Proof ligger helt rätt i tiden, både nu och framgent"

+46 70 874 03 43
peter@natureproof.se

GRÖN EL I UTTAGET - PÅ RIKTIGT

Ta kontroll över din egen energiförsörjning med hjälp av Natureproof och bli oberoende av elbolagens skenande debiteringar samtidigt som du vet var elen kommer ifrån.

.

Fossilfri el från bränslecell

Tänk dig att vatten är lösningen för energibehovet på jorden! Ditt boendes strömförsörjning är kostnadsfritt och kan produceras lokalt. Dessutom är ditt fordons bränsle också kostnadsfritt och du tillför den energi du behöver i närheten, eller kanske rentav där du bor.

Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. Vätgas kan användas som energi i bränsleceller.

En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten, H2O, då syre från luften används. Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon där de driver elmotorer och även användas för energiförsörjning till hus. De kan också användas i mindre enheter som mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till fritidsbåtar. Både när det gäller bärbara och stationära tillämpningar finns det teknik som är kommersiellt tillgänglig. (källa: Vätgas Sverige)

highway

Stationära lösningar

Smart boende med egenproducerad energi som produceras lokalt via samägd energiproduktion i området eller direkt vid din egen bostad. Modern teknik gör din vardag enklare än någonsin och du tar själv kontroll över dina kostnader.

mountains italy

Mobila lösningar

Alla stora biltillverkare förbereder sig att ställa om till bränslecellstekniken som enligt expertisen kommer att vara den största framtida tekniken inom all mobilitet. Vi har redan nu både produktion av bränsle och flera alternativ till fordon redo för leverans.

natureproof hydro-cell-1212x1280-2
.

Fossilfri el från bränslecell

Tänk dig att vatten är lösningen för energibehovet på jorden! Ditt boendes strömförsörjning är kostnadsfritt och kan produceras lokalt. Dessutom är ditt fordons bränsle också kostnadsfritt och du tillför den energi du behöver i närheten, eller kanske rentav där du bor.

Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. Vätgas kan användas som energi i bränsleceller. En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten, H2O, då syre från luften används. Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon där de driver elmotorer och även användas för energiförsörjning till hus. De kan också användas i mindre enheter som mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till fritidsbåtar. Både när det gäller bärbara och stationära tillämpningar finns det teknik som är kommersiellt tillgänglig. (källa: Vätgas Sverige)

eco globe-mobil-1152x806

Staionära lösningar

Smart boende med egenproducerad energi som produceras lokalt via samägd energiproduktion i området eller direkt vid din egen bostad. Modern teknik gör din vardag enklare än någonsin och du tar själv kontroll över dina kostnader.

eco globe-mobil-1152x806

Tillgänglighet

Övervaka ditt boende, ditt fordon och din energiproduktion via smarta system var du vill och när du vill. Kanske vill du höja väremen i huset eller ta fram statistik på energiåtgången. Kanske kolla energinivå i bilen? Valet är ditt, vi levererar möjligheterna,

tankstation 1340x897

Mobila lösningar

Alla stora biltillverkare förbereder sig att ställa om till bränslecellstekniken som enligt expertisen kommer att vara den största framtida tekniken inom all mobilitet. Vi har redan nu både produktion av bränsle/energi och flera alternativ till fordon redo för leverans.

Vårt unika bränslecellssystem är lösningen på ditt totala energibehov, både för boende och mobilitet.

natureproof vision-1920x900

Vår vision. Vår process.

Vår vision är att förse marknaden med skräddarsydda 100% självförsörjande fossilfria energilösningar. Våra kunder är: Stat och kommun och alla typer av fastighetsägare, stora som små.

Vår vision kommer att resultera till att hela samhällets infrastruktur kommer att ändras vad gäller energiförsörjning till både fastighetsbeståndet och all slags mobilitet. Vi ska skapa självförsörjande energilösningar som innebär att varje enhet / anläggning är helt oberoende av utomstående aktörer. Vi projekterar och installerar energilösningarna utifrån vår vision.
100% självförsörjande - 100% fossilfria.

Vår process är enkel och innehåller 5 grundsteg där vi tar ansvar från "ax till limpa”.

Projektering

Vi träffas och går igenom förutsättningarna för projektet. Vi sätter en preliminär tidplan och alla startdokument undertecknas.

Tillstånd

Vi söker erforderliga tillstånd och bygglov för att installation ska kunna påbörjas. Regelverken kan skilja sig beroende på applikation.

Finansiering

Med flera starka finansinstitut i ryggen erbjuder vi en fördelaktig finansiering av projektet som passar just din ekonomi.

Installation

Efter att tillstånd och bygglov gått igenom och finansieringen är klar sätter vi startdatum för installationen och denna kan påbörjas,

Service

Vi erbjuder driftstöd och service enligt separata supportavtal. Detta kan givetvis läggas in i månadskostnaden för att göra allt enkelt.

Allt kommer baseras på en månadskostnad som ersätter de dyra och dyra energiräkningarna. En lösning där du är självförsörjande med både el och "bränsle" till ditt / dina fordon. En energilösning som är 100% hållbar ur ett cirkulärt miljöperspektiv där enda utsläppet är 100% kliniskt ren vattenånga.

natureproof vision-1920x900

Vår vision. Vår process.

Vår vision är att förse marknaden med skräddarsydda 100% självförsörjande fossilfria energilösningar. Våra kunder är: Stat och kommun och alla typer av fastighetsägare, stora som små.

Vår vision kommer att resultera till att hela samhällets infrastruktur kommer att ändras vad gäller energiförsörjning till både fastighetsbeståndet och all slags mobilitet. Vi ska skapa självförsörjande energilösningar som innebär att varje enhet / anläggning är helt oberoende av utomstående aktörer. Vi projekterar och installerar energilösningarna utifrån vår vision.
100% självförsörjande - 100% fossilfria.

Vår process är enkel och innehåller 5 grundsteg där vi tar ansvar från "ax till limpa”.

Projektering

Vi träffas och går igenom förutsättningarna för projektet. Vi sätter en preliminär tidplan och alla startdokument undertecknas.

Tillståndsansökan

Vi söker erforderliga tillstånd och bygglov för att installation ska kunna påbörjas. Regelverken kan skilja sig beroende på applikation.

Finansiering

Med flera starka finansinstitut i ryggen erbjuder vl en fördelaktig finansiering av projektet som passar din ekonomi.

Installation

Efter att tillstånd och bygglov gått igenom och finansieringen är klar sätter vi startdatum för installationen och denna kan påbörjas,

Drift & Service

Vi erbjuder driftstöd och service enligt separata supportavtal. Detta kan givetvis läggas in i månadskostnaden för att göra allt enkelt.

Allt kommer baseras på en månadskostnad som ersätter de dyra och dyra energiräkningarna. En lösning där du är självförsörjande med både el och "bränsle" till ditt / dina fordon. En energi lösning som är 100% hållbar ur ett cirkulärt miljöperspektiv där enda utsläppet är 100% kliniskt ren vattenånga.

Kontakta oss

Vi finns här för att hjälpa till och svara på dena frågor. Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något.

Använd gärna kontaktformläret nedan så återkommer vi till dig snarast möjligt. Vill du hellre skicka oss ett mail gör du det på adressen info(at)natureproof.se.

Kontakta oss

Vi finns här för att hjälpa till och svara på dena frågor. Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något.

Använd gärna kontaktformläret nedan så återkommer vi till dig snarast möjligt. Vill du hellre skicka oss ett mail gör du det på adressen info(at)natureproof.se.

Vätgas | Hydrogen

Vätgas SverigePowercell AB

Följ oss | Follow Us

Natureproof Sweden AB  |  2019 - 2022  |  All Rights Reserved  | Ropa Reklam AB ©

nature proof-logo-210x92

Telefon +46 73 533 00 81
info@natureproof.se
Natureproof Sweden AB 2019 - 2022
Webbplats av Ropa Reklam AB ©