Fossilfri el från bränslecell

Tänk dig att vatten är lösningen för energibehovet på jorden! Ditt boendes strömförsörjning är kostnadsfritt och kan produceras lokalt. Dessutom ät ditt fordons bränsle också kostnadsfritt och du tillför den energi du behöver i närheten, eller kanske rentav där du bor.

Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. Vätgas kan användas som energi i bränsleceller.

En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten, H2O, då syre från luften används. Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon där de driver elmotorer och även användas för energiförsörjning till hus. De kan också användas i mindre enheter som mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till fritidsbåtar. Både när det gäller bärbara och stationära tillämpningar finns det teknik som är kommersiellt tillgänglig. (källa: Vätgas Sverige)

.

Så fungerar bränslecellen

För att kunna använda vätgas som bränsle, el eller värme behövs en energiomvandlare. En bränslecell är just en sådan och som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Så här fungerar den. 

En bränslecell har en anodsida och en katodsida som separeras med ett membran. Membranet tillåter bara protoner att passera.
På anodsidan delar en katalysator upp väteatomerna i protoner och elektroner. Elektronerna kan inte passera membranet utan leds till en extern krets där de genererar elektricitet. Protonerna passerar genom membranet. På katodsidan förenas elektronerna och protonerna samt ansluter till syrgas (O2) från luften. Reaktionen ger vatten (H2O).

En bränslecell producerar cirka 0,7 volt. För att få en högre spänning kombineras många separata bränsleceller i en ”stack”.

Den kemiska totalreaktionen i en bränslecell skrivs: 2H2 + O2 →2 H2O

natureproof hydro-cell-1050x700

Exempel på användningsområden

Bränslecellstekniken är den enda 100% fossilfria energitekniken där energin går att använda till exempelvis drift av fordon eller uppvärmning av hus. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken används i dag världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder självförsörjande på energi och till fordon helt fria från skadliga utsläpp

highway

Stationära lösningar

Smart boende med egenproducerad energi som produceras lokalt via samägd energiproduktion i området eller direkt vid din egen bostad. Modern teknik gör din vardag enklare än någonsin och du tar själv kontroll över dina kostnader.

mountains italy

Mobila lösningar

Alla stora biltillverkare förbereder sig att ställa om till bränslecellstekniken som enligt expertisen kommer att vara den största framtida tekniken inom all mobilitet. Vi har redan nu både produktion av bränsle och flera alternativ till fordon redo för leverans.

Fossilfri el från bränslecell

Tänk dig att vatten är lösningen för energibehovet på jorden! Ditt boendes strömförsörjning är kostnadsfritt och kan produceras lokalt. Dessutom är ditt fordons bränsle också kostnadsfritt och du tillför den energi du behöver i närheten, eller kanske rentav där du bor.

Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. Vätgas kan användas som energi i bränsleceller. En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten, H2O, då syre från luften används. Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon där de driver elmotorer och även användas för energiförsörjning till hus. De kan också användas i mindre enheter som mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till fritidsbåtar. Både när det gäller bärbara och stationära tillämpningar finns det teknik som är kommersiellt tillgänglig. (källa: Vätgas Sverige)

natureproof hydro-cell-1212x1280-2

Så fungerar bränslecellen

För att kunna använda vätgas som bränsle, el eller värme behövs en energiomvandlare. En bränslecell är just en sådan och som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Så här fungerar den. 

En bränslecell har en anodsida och en katodsida som separeras med ett membran. Membranet tillåter bara protoner att passera.
På anodsidan delar en katalysator upp väteatomerna i protoner och elektroner. Elektronerna kan inte passera membranet utan leds till en extern krets där de genererar elektricitet. Protonerna passerar genom membranet. På katodsidan förenas elektronerna och protonerna samt ansluter till syrgas (O2) från luften. Reaktionen ger vatten (H2O).

En bränslecell producerar cirka 0,7 volt. För att få en högre spänning kombineras många separata bränsleceller i en ”stack”.

Den kemiska totalreaktionen i en bränslecell skrivs: 2H2 + O2 →2 H2O

eco globe-mobil-1152x806

Staionära lösningar

Smart boende med egenproducerad energi som produceras lokalt via samägd energiproduktion i området eller direkt vid din egen bostad. Modern teknik gör din vardag enklare än någonsin och du tar själv kontroll över dina kostnader.

tankstation 1340x897

Mobila lösningar

Alla stora biltillverkare förbereder sig att ställa om till bränslecellstekniken som enligt expertisen kommer att vara den största framtida tekniken inom all mobilitet. Vi har redan nu både produktion av bränsle/energi och flera alternativ till fordon redo för leverans.

Kontakta oss

Vi finns här för att hjälpa till och svara på dena frågor. Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något.

Använd gärna kontaktformläret nedan så återkommer vi till dig snarast möjligt. Vill du hellre skicka oss ett mail gör du det på adressen info(at)natureproof.se.

Kontakta oss

Vi finns här för att hjälpa till och svara på dena frågor. Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något.

Använd gärna kontaktformläret nedan så återkommer vi till dig snarast möjligt. Vill du hellre skicka oss ett mail gör du det på adressen info(at)natureproof.se.

Natureproof Sweden AB  |  2019 - 2022  |  Alla rättigheter | Ropa Reklam AB ©

nature proof-logo-210x92

Phone +46 73 533 00 81
info@natureproof.se
Natureproof Sweden AB 2019 - 2022
Webbplats av Ropa Reklam AB ©